Guia de ciberseguridad para seniors

#PolicíaNacional e INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad publican una guía para impulsar las habilidades digitales de los usuarios de más de 60 años.

Metaverse University

Document presentació de la Metaverse University. Potser interessant per l’acostament de les seves argumentacions.

Educació descentralitzada

Interessant. Vist a Linkedin. Interessant. Difícil d’imaginar, al menys actualment, en la majoria de contextos d’educació formal com primària i secundària. 
Més viable a la formació superior.
Sembla de base socioconstructivista amb un link al connectivisme.

No code path learning: una qüestió d’oportunitats

Sahil Khosla comparteix un itinerri d’aprenentatge per a la creació de software (i en realitat molt més) amb un plantejament ‘no-code’. Molt interessant per a perfils hàbils amb les TICs però poc amics del codi.

Guia dels crèdits ECTS i càrrega de treball.

Los créditos ECTS indican el volumen del aprendizaje a partir de los resultados de aprendizaje y su carga de trabajo asociada.
Se asignan 60 créditos ECTS a los resulta-dos de aprendizaje y la carga de trabajo asociada de un curso académico a tiempo completo o equivalente (36 a 40 semanas)

El projecte Tuning

L’enfocament Tuning i l’orientació professionalitzadora dels ECTS

Hackaton Web

Projecte de Hackaton Web per a Centres Penitenciaris

Taxonomía de Bloom: Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación

Taxonomies de Bloom per camps cognoscitius i nivells, amb descripció, verb i tasques/activitats.
I, a més, un quadre per cada instrument d’avaluació, amb les seves característiques, avantatges, inconvenients, recomanacions per al seu ús i un exemple.
Ideal per a dissenyar avaluacions.

Estudi de recerca (UPF) sobre el sistema penitencairi català (2008-2009)

Diu l’autor (que no identifiquem) que aquest estudi pretén «mostrar la realitat». Segurament hi ha d’altres documents, provinents d’institucions penitenciàries, que descriuen el sistema penitenciari català. però aquest és un bon acostament a la realitat de les nostres presons. Esdevé clau l’acostament de l’estudi: «La base del nostre sistema penitenciari no consisteix en castigar al … [+]