Editor d’html online

Aquest és un magnífic editor online d’htmla, css i js, gratuït i sense cap mena de publicitat o afegitó en el resultat, que ens pot fer molt de servei quan hem de fer alguna pàgina, per exemple des de Moodle, i l’editor no és prou… fi.

El que escrivim al requadre de l’equerra de forma «visual», ens apareix en html al requadre de la dreta. Molt fàcil d’utilitzar.

Val la pena tenir-lo a ma 🙂

L’adreça és https://html-online.com/editor/