Modelos de diseño Instruccional. Varis autors. UOC

Document de l’UOC.
Molt interessant perquè tracta el model genèric ADDIE, el de prototipització ràpida, el de 4C/ID i l’ADDIE per a la formació basada en web. A és aporta indicadors de qualitat.

Des de la meva perspectiva m’interessa especialment l’ADDIE per a la formació basada en web, pàgina 35.

Nautae-Peter-Williams-modelos-de-diseno-instruccional