Ús de ChatGPT en educació

Una guía rápida para docentes sobre ChatGPT

Al seguir esta guía, aprenderá cómo incorporar ChatGPT de manera efectiva en su práctica docente y aprovechar al máximo sus capacidades. Proporcionaremos ejemplos y estrategias específicos alineados con «What Works Best» de CESE NSW para ayudarlo a comenzar.

Creado por Andrew Herft
Traducido por Gisele Cordero

TIC TAC – Herramientas Digitales para el Aprendizaje – Guia Docente (versión 3.0)

La gent de Competència Digital Zero ha tret la tercera versió del seu «Kit d’eines digitals». Certament hi ha molts recopilatoris d’eines voltant per la xarxa, però aquest em sembla especialment clar i complet. I inclou, de base, quelcom tan determinant com els models d’integració TIC, sovint menystinguts. Descarregar de la font: Competencia Digital Cero

Productes/serveis d’IA

Copio tal qual un post de Linkedin de Joshua Novick amb un llistat d’aplicacions web basades en l’ús de l’IA Con el lanzamiento de #ChatGPT y #DALL-E todo el mundo está hablando de #AI (la #inteligenca #artificial) Antler, ha publicado este muy ilustrativo mapa de las compañias que están revolucionando el #generative #AI en las … [+]

Glossari del servei d’Acreditació de competències professionals

A Acreditació de competències professionals Procés pel qual una persona demostra les seves competències professionals i obté una certificació de competències professionals oficial. Activitat professional Manifestació dels coneixements i de les capacitats de la persona en forma d’acció, en la realització d’una feina determinada. Àmbit Conjunt de qualificacions professionals susceptibles de ser acreditades en el … [+]

«Obvietats» sobre elearning corporatiu…

Ara, per molt que siguin obvietats, caldria veure quantes organitzacions programen des d’aquesta perspectiva i quantes insisteixen en els formats més convencionals (que sens dubte no tenen perquè ser descartats «perquè sí»…

Plantilla de Moodle per a la creació de qüestionaris

Descarregat de https://moodle.org/pluginfile.php/197/mod_forum/attachment/212950/Plantilla_Moodle.dot Plantilla_Moodle Els detalls a https://www.edgardandrea.com/moodle-crecaion-de-cuestionarios-con-una-plantilla-de-word/ 🙂   Molt més aquí: https://hbubecc.wixsite.com/jordan/tools Downloads

D’Oculus a Quest

La marca Oculus desapareix engolida per Meta Quest. Parlem de finals de 2021. Aquí una notícia on s’explica: La marca Oculus desaparece, Oculus Quest pasa a llamarse Meta Quest – VR-EXPERIENCE

Guia de ciberseguridad para seniors

#PolicíaNacional e INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad publican una guía para impulsar las habilidades digitales de los usuarios de más de 60 años.

Metaverse University

Document presentació de la Metaverse University. Potser interessant per l’acostament de les seves argumentacions.