Comparació (express) dels models ADDIE i ASSURE

El model ADDIE (Anàlisi/Disseny/Desenvolupament/Implementació/Avaluació) és molt utilitzat en el disseny instruccional tradicional, especialment en el món web.
El model ASSURE (analitzar/Establir Objectius/Seleccionar materials/Utilitzar/Participació de l’alumnat/Avaluació), de base constructivista, fometna la participació activa i compromesa de l’estudiant.

Aquesta molt breu comparació de l’Eric Ortiz Nieves, és prou il·lustradora .)

Powered by emaze

 

Font: https://www.emaze.com/@AFCZRTTW