Competències bàsiques de l’àmbit digital

Aquest document és la 2a edició actualitzada del document de referència a l’ESO de les COMPETÈNCIES DIGITALS, publicat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Ha estat coordinat pel Pere Marquès i el Jaume Sarramona.
Mostra i descriu les competències bàsiques digitals (11) i les seves dimensions.
Té molt de sentit fer-les una ullada quan necessitem identificar quines habilitats tecnològiques necessitaran, idealment, els nostres alumnes d’elearning, especialment les competències 7 i 8:

  • C7: Participar en entorns de comunicació interpersonals i publicacions virtuals per compartir informació.
  • C8: realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
Competències