Concurs literari intercentre

Concurs literari anual

  • Premi?
  • Alguna possibilitat de publicar els guanyadors?
  • Com es podria organitzar i gestionar? via educadors/res?
  • Qui llegirà els originals?
  • Quins serien els criteris de classificació?
  • Hi ha algun precedent? Existeix ja quelcom així a centres penitenciaris?
  • Hi hauria categories?
  • Extensions?