El proctoring: una qüestió de seguretat que s’alimenta de les nostres dades biomètriques

Fa molt de temps que el proctoring va guanyant terreny i, molt especialment, des de la pandèmia del coronavirus.

Haver de facilitar dades biomètriques per a garantir la identitat és quelcom comprensible però, al mateix temps, inquietant.

Ha arribat un punt en que deixem de ser sobirans de les nostres dades personals i privades i, es vulgui o no, se’ns obligarà a fer un acte de fe per disposar de determinats serveis que poden ser molt i molt diversos, alguns amb més sentit que d’altres, alguns laborals, d’altres personals…

La primera vegada que m’ho han demanat ha estat en un curs de 30 hores que imparteix ‘Telefonica Educación Digital’, per a la CEOE, amb fons NG.

Aquí la Guia que el curs facilitat per entendre el seu funcionament. L’empresa que gestiona la identificació a través del reconeixement biomètric és https://smowl.net/es/

Guia biometría

L’elearning té un futur extraordinari, però també, en alguns aspectes, inquietants.