Estudi de recerca (UPF) sobre el sistema penitencairi català (2008-2009)

Diu l’autor (que no identifiquem) que aquest estudi pretén «mostrar la realitat».

Segurament hi ha d’altres documents, provinents d’institucions penitenciàries, que descriuen el sistema penitenciari català. però aquest és un bon acostament a la realitat de les nostres presons.

Esdevé clau l’acostament de l’estudi:

«La base del nostre sistema penitenciari no consisteix en castigar al pres o
delinqüent, sinó en ajudar-lo a deixar els hàbits que l’han portat a delinquir i proporcionar-li ajuda amb la finalitat de que es transformi, i se senti un ésser humà útil per a la societat; també m’agradaria conèixer el perquè una persona que ja ha estat condemnada abans, torna a delinquir. Per què tornar a passar per tot el que la presó suposa?

Nautae_El_sistema_penitenciari_catalx