Metaverse University

Document presentació de la Metaverse University. Potser interessant per l’acostament de les seves argumentacions.