Plantilla de Moodle per a la creació de qüestionaris

Descarregat de https://moodle.org/pluginfile.php/197/mod_forum/attachment/212950/Plantilla_Moodle.dot Plantilla_Moodle Els detalls a https://www.edgardandrea.com/moodle-crecaion-de-cuestionarios-con-una-plantilla-de-word/ 🙂   Molt més aquí: https://hbubecc.wixsite.com/jordan/tools Downloads

Estils d’aprenentatge i perfils de formador

Especialment interessants (molt interessants), sobre tot per a la formació presnecial, els capítols següents: 11. Estils d’aprenentatge i perfils de formador 12. La metodologia de la formació. ROA 13. La transmissió de conceptes 14. Mètodes a l’abast del formador 15. Dossier de mètodes a l’abst del formador 16. L’avaluació