Educació descentralitzada

Interessant. Vist a Linkedin. Interessant. Difícil d’imaginar, al menys actualment, en la majoria de contextos d’educació formal com primària i secundària. 
Més viable a la formació superior.
Sembla de base socioconstructivista amb un link al connectivisme.

No code path learning: una qüestió d’oportunitats

Sahil Khosla comparteix un itinerri d’aprenentatge per a la creació de software (i en realitat molt més) amb un plantejament ‘no-code’. Molt interessant per a perfils hàbils amb les TICs però poc amics del codi.

Guia dels crèdits ECTS i càrrega de treball.

Los créditos ECTS indican el volumen del aprendizaje a partir de los resultados de aprendizaje y su carga de trabajo asociada.
Se asignan 60 créditos ECTS a los resulta-dos de aprendizaje y la carga de trabajo asociada de un curso académico a tiempo completo o equivalente (36 a 40 semanas)

El projecte Tuning

L’enfocament Tuning i l’orientació professionalitzadora dels ECTS

Hackaton Web

Projecte de Hackaton Web per a Centres Penitenciaris

Taxonomía de Bloom: Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación

Taxonomies de Bloom per camps cognoscitius i nivells, amb descripció, verb i tasques/activitats.
I, a més, un quadre per cada instrument d’avaluació, amb les seves característiques, avantatges, inconvenients, recomanacions per al seu ús i un exemple.
Ideal per a dissenyar avaluacions.

Estudi de recerca (UPF) sobre el sistema penitencairi català (2008-2009)

Diu l’autor (que no identifiquem) que aquest estudi pretén «mostrar la realitat». Segurament hi ha d’altres documents, provinents d’institucions penitenciàries, que descriuen el sistema penitenciari català. però aquest és un bon acostament a la realitat de les nostres presons. Esdevé clau l’acostament de l’estudi: «La base del nostre sistema penitenciari no consisteix en castigar al … [+]

Cinc metodologies d’aprenentatge

Se exposen 5 mètodes d’aprenentatge. M’hi acosto, des de la perspectiva de la formació presencial.
Els cinc mètodes són: Aprenentatge basat en escenaris pràctics, col·laboratiu, per projectes, mètode del cas i mètode expositiu.
M’ha interessat molt el primer: Aprenentatge basat en escenaris pràctics.

Comparació (express) dels models ADDIE i ASSURE

El model ADDIE (Anàlisi/Disseny/Desenvolupament/Implementació/Avaluació) és molt utilitzat en el disseny instruccional tradicional, especialment en el món web.
El model ASSURE (analitzar/Establir Objectius/Seleccionar materials/Utilitzar/Participació de l’alumnat/Avaluació), de base constructivista, fometna la participació activa i compromesa de l’estudiant.