Tres instruments d’avaluació de continguts pràctico-professionalitzadors

Breu presentació sobre el disseny d’instruments d’avaluació de continguts pràctico-professionalitzadors elaborada per Adela Valenciano.

Contempla «listas de cotejo», escales de qualificació i Fulls d’avaluació de pràctiques.

Interessant.

Nautae-Instrumentos de evaluación de prácticas